Kriser

Etter ulykken hang jeg en lapp på døra som sa «Vi vil ikke ha besøk». Fra fosterstilling og oppløst i tårer orket jeg ikke å forholde meg til utenforstående, og forsto ikke hva jeg selv trengte. I ettertid skulle jeg ønske at kriseteamet hadde revet den lappen i fillebiter og vært mye mer pågående – jeg skrek jo etter profesjonell hjelp.

Se film

Katastrofeberedskap

Det er tirsdag morgen på Jaren stasjon. Et tog har kollidert med en bil og alle nødetater varsles. Fylkesmannen i Oppland og Vestoppland politidistrikt har forberedt øvelsen lenge. Det er i dag det gjelder. Skadeomfanget er stort, og det skal opprettes et evakuerte- og pårørendesenter (EPS). En fullskalaøvelse av kriseberedskapen er i gang.

Se film

Militært innsatspersonell

Kroppen er i høyspenn, artilleriet slår ned rundt dem. Så blir alt øredøvende stille. Etter et døgn kryper de ut av bunkersen og inn i en ny dag – hvor det unormale er det normale. Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Foto: Forsvaret

Se film

Tjeneste i katastrofeområder

49 flyktninger er funnet døde på en fiskebåt utenfor kysten av Libya. Likansvarlig på Siem Pilot jobber intenst – før det til slutt sier stopp. «Jeg gikk inn i en apatisk tilstand, og fikk beskjed om at jeg var ferdig. Jeg fikk likevel ikke legge meg, vi måtte se hverandre i øynene og si noe…». Forberedelse og støtte i katastrofearbeid kan gi hjelperen mening fremfor håpløshet.

Foto: Stig B. Hansen/Aftenposten

Se film

Når terroren rammer

«Fredag kveld tok dere livet til et enestående menneske — mitt livs kjærlighet, min sønns mor, men hatet mitt får dere ikke», skrev Antoine Leiris etter terrorangrepet i Paris den 13. november 2015. Terror brukes for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse budskap, gjennom å skape frykt og kaos. I kjølvannet følger ofte hat og fremmedfrykt.

Foto: Joel Saget/AFP

Se film