Unngåelse og eksponering etter terror

Terrorens mål er å endre måten vi lever på gjennom å skape frykt. Vi er alle redde av og til, og frykt er helt naturlig og viktig for overlevelse. Frykt gjør oss oppmerksomme og aktiverer sansene og kroppen for å.. Les mer

Alvorlige hendelser i utlandet

Etter en ulykke eller katastrofe i utlandet vil rammede ofte fortest mulig hjem. Det kan imidlertid oppleves tungt å være langt vekk fra hendelsen og andre rammede, i et lokalsamfunn som ikke er «berørt eller aktivert». Inntil hjemreisen er praktisk mulig.. Les mer

Hvordan snakke med barn om terror?

Barn trenger å bli beroliget og lyttet til etter terrorangrep. De må få hjelp til å forstå at hendelsen blir håndtert, og at de er trygge. For å beholde fremtidstroen trenger barn å vite at «det vil gå bra». Skap.. Les mer

Redningspersonell – fra terrorinnsats til hverdagsoppdrag

En studie av terroren 11. september viste stor forskjell på reaksjonene til tradisjonelle redningsarbeidere og opprydningsarbeidere.  Tre av fire politifolk viste få eller ingen posttraumatisk stressymptomer (PTSD) etter terrorangrepet, mens nesten halvparten av opprydningsarbeiderne viste PTSD-symptomer. Politifolk viste fire ulike.. Les mer

Kan vi forberede oss på terror?

Er det mulig å forberede seg på terror, som individ og som samfunn? De som reagerer mest hensiktsmessig i terrorsituasjoner har ofte utdanning, trening, øvelse og erfaring i å håndtere faresituasjoner. Så lenge kompetansen gjelder fare for liv er den mulig.. Les mer

Informasjonsplakat EPS

Minnemarkeringer

I en minnemarkering møtes pårørende og andre for å minnes avdøde. Minnemarkeringen viser at hendelsen tas på alvor og gir anledning for å snakke om tapet. Markeringen kan lage et «tidsskille» som styrker tilhelingen. Det er vanlig å skille mellom «sorghendelser» og «kollektive sorgsituasjoner»... Les mer

Formidling av dødsbudskap

I Norge overbringes dødsbudskap personlig, fordi dette anses å være den mest skånsomme måten. Politiet har ansvaret for å melde dødsfall, men i mange tilfeller brukes prest til å overbringe selve dødsbudskapet. Det er ikke alltid tid til å vente.. Les mer

Ivaretagelse av barn og unge

Barneombudets ekspertgruppe har som oppgave å gi råd om hvordan samfunnet bedre kan hjelpe barn og unge som har opplevd kriser eller katastrofer. Erfaringene og rådene fra ekspertgruppen kan brukes både av myndigheter, hjelpere og til barn og unge som har opplevd.. Les mer

Vekst etter utenlandstjeneste

Militært innsatspersonell kan oppleve fortvilelse og glede samtidig, og dette kan være vanskelig å forstå. De forteller om fortvilelse og berikelse, håp midt i krigssonen, motløshet over situasjonen og tilfredshet ved å gjøre en god jobb. I utenlandstjeneste kan innsatspersonell oppleve denne vekslingen.. Les mer