Det er tirsdag morgen på Jaren stasjon. Et tog har kollidert med en bil og alle nødetater varsles. Fylkesmannen i Oppland og Vestoppland politidistrikt har forberedt øvelsen lenge. Det er i dag det gjelder. Skadeomfanget er stort, og det skal opprettes et evakuerte- og pårørendesenter (EPS). En fullskalaøvelse av kriseberedskapen er i gang.