Kroppen er i høyspenn, artilleriet slår ned rundt dem. Så blir alt øredøvende stille. Etter et døgn kryper de ut av bunkersen og inn i en ny dag – hvor det unormale er det normale. Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Foto: Forsvaret