Vår evne til å tåle og mestre påkjenninger og stress kan øves opp. Gode forberedelser og målrettet fysisk og mental trening, gjør oss robuste i møte med utfordrende hendelser.

Å være robust betyr at du har verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner og vet hvilke som skal brukes når. 

SMART-app, RVTS Øst

Stressmestring i hverdagen
Lær strategier for å håndtere stressende situasjoner. Øvelser og nye verktøy kan øke motstandskraften din og gjøre deg mer robust i møte med hverdagsstress. Det finnes verktøy for å håndtere både umiddelbare stressreaksjoner, og for å gjøre deg bedre rustet til å takle fremtidig stress.

SMART – et stressmestringsverktøy
Stressmestringsappen SMART er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser som gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder. SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress, – før, under og etter store påkjenninger.

Vekst etter utenlandstjeneste
Positive endringer kan komme etter dramatiske opplevelser. Forskning har vist at innsatspersonell kan få både personlig og profesjonell vekst etter oppdrag. Dette utelukker ikke at de også opplever stressreaksjoner og fortvilelse.

Stressrelaterte vansker
Etter utenlandsoperasjoner er det vanlig å ha et høyere stressnivå. Råd og tips for å kunne håndtere ulike stressreaksjoner er sentralt for å få hverdagen til å fungere etter hjemkomst.