Rammede har nå opplevd de første årsdagene, feriene og høytidene etter hendelsen. Merkedager kan være vanskelige fordi de vekker minner om tiden før hendelsen. Hjelperen kan i forkant forberede rammede på å møte disse dagene.

Mange kan bli overrasket over at de har så sterke følelser – at de fortsatt reagerer så sterkt. Noen har ikke villet åpne for egne følelser og andre har ikke orket eller våget. 

Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver RVTS Øst

Det er situasjonen som er unormal, ikke rammedes følelser og reaksjoner. Likevel er det viktig å erkjenne sterke følelser og jobbe med dem, selv om de kan være både skremmende (fortvilelse, sinne) og skambelagte (lettelse, hat). Mange rammede går nå mer inn i sorgen. De trenger å pendle mellom tapet og det å unne seg gode følelser i hverdagen: Hva trenger jeg? Hva skal til? Hva kan jeg gjøre?

Pendling mellom tapet og den nye hverdagen kan gi rammede:

  • styrke gjennom å erfare og tåle egne følelser
  • selvrespekt ved å kjenne gode følelser for seg selv og andre
  • selvforståelse ved å oppdage hva som ligger bak ulike følelser
  • tilfredshet ved å kjenne hvor mye i livet de fortsatt har å glede seg over

Rammede kan oppleve at det er vanskelig å håndtere utålmodighet, irritasjon eller kontrollbehov. Ved å gjøre relativt enkle tilpasninger i hverdagen kan de likevel oppdage at egne reaksjoner endres og livet blir lettere. Dette vil også kunne endre rammedes følelser og bidra til at de klarer å være mer som de ønsker.

Følelser knyttet til hendelsen kan komme mye senere hos noen enn hos andre. Dette er viktig å informere om slik at rammede ikke føler skyld for manglende reaksjoner. Personlighet og livssituasjon kan påvirke når reaksjonene kommer. Hvis det er mye som skjer i hverdagen, kan egne følelser bli utsatt.