Etter en ulykke eller katastrofe i utlandet vil rammede ofte fortest mulig hjem. Det kan imidlertid oppleves tungt å være langt vekk fra hendelsen og andre rammede, i et lokalsamfunn som ikke er «berørt eller aktivert». Inntil hjemreisen er praktisk mulig er det vanlig at nær familie i Norge reise til den rammede for å gi omsorg og trygghet.

De lokale myndigheter har ansvaret for redningsarbeidet ved ulykker og katastrofer i utlandet. Norske myndigheter har ingen juridisk inflytelse i andre lands anliggende, men kan bistå med konsulære saker og i kontakten med landets myndigheter.

Utenriksdepartementet (UD), ambassade og konsulat kan bistå nordmenn i utlandet i konsulære saker. Dette kan være passutstedelser, reiseråd, veiledning og hjelp feks i forbindelse med akutt sykdom, ulykke, dødsfall, arrestasjoner, barnebortføringer, tvangsekteskap og bekymringsmeldinger. Ambassade og konsulat kan være et bindeledd til offentlige nødetater og andre lokale myndighetspersoner i landet.

Personer i utlandet med alvorlig psykisk lidelse kan trenge bistand for å få nødvendig behandling, og retur til Norge. Fylkesmannen behandler meldinger om behov for hjemsendelse, ved alvorlig psykisk lidelse. Helseforetaket planlegger reisen og bestiller flybilletter etter avtale med Fylkesmannen.

For mer informasjon se: Veileder IS-1560 Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke