Alle mennesker har egenskaper og opplevelser som både kan gi sårbarhet og virke beskyttende. Samspillet mellom disse kommer til uttrykk i vår robusthet eller motstandsdyktighet.

Hendelsen og omstendighetene rundt er sentrale. Grad av eksponering for fare og nærhet til hendelsen vil variere og påvirker hvor sterke reaksjonene blir. Den rammedes egne handlinger under hendelsen er også viktig. Det kan påvirke positivt å bidra til egen og andres ivaretakelse og trygghet, eller å bruke kroppens fare-aktivering på en konstruktiv måte.

Rammede som opplever stor avmakt, hjelpeløshet og handlingslammelse, kan derimot få en tyngre tilhelingsprosess.

Opplevelser etter hendelsen vil også påvirke bearbeidingen.

Skjermbilde 2016-04-28 kl. 12.35.56