Foto: Stig B. Hansen/Aftenposten

  • Skaff kunnskap om katastrofeoppdraget, organisasjonen og området du skal jobbe i.
  • Visualiser mulige scenarier som kan oppstå under oppdrag. Tenk gjennom ulike handlingsalternativer.
  • Vær aktiv og skaff informasjon om psykososial helse, stressfaktorer/-reaksjoner og mestringsstrategier.
  • Fokuser på deg selv og tenk gjennom egne styrker og svakheter. Øv på gode mestringsstrategier, dette bygger motstandskraft.
  • Bli kjent med dine kolleger og skap et godt fellesskap før avreise. Snakk sammen om motivasjon, forventninger og bekymringer. Prøv å finne en felles plattform for verdier og prioriteringer. Bidra til et trygt og åpent arbeidsmiljø.
  • Sett deg tidlig inn i organisasjonens formelle støttesystemer. Opprett kollegastøtte og profesjonelle nettverk.
  • Bruk tid med familie, venner og sosial nettverk.
  • Sørg for nok hvile, trening og annen egenomsorg. Lag en plan for hvordan du kan hente deg inn og få påfyll under oppdraget.