Noen å være glad i, nære relasjoner og en stabil familiesituasjon beskytter deg mot traumer og utbrenthet. Familie og venner gjør deg fleksibel og sterk. De gir deg noe å leve for når verden rundt virker meningsløs. Men hva trenger de?

 • La familien delta i beslutningen om å reise ut
 • Gi barn nok, enkel og korrekt informasjon, slik at de ikke overvurderer oppdragets risiko og fare
 • Lag en plan for kontakt, og følg opp i felt
 • Gjør opp konflikter før utreise
 • Ta «hva hvis»-samtalen med de aller nærmeste
 • Lag en plan for hvordan familien kan få støtte underveis
 • Skaff informasjon om organisasjonens støttetilbud for familien
 • Tegn forsikring og skriv testament
 • Ved hjemkomst, snakk med barna om hvordan de har opplevd ditt fravær
 • Snakk med familie og venner om feltopplevelser, men spar dem for grusomme detaljer
 • Bruk kolleger og profesjonell støtte til å snakke om opplevelser fra oppdraget
 • Bli hjemme en stund før du reiser ut igjen

Hjelpearbeidernes viktigste kilde til følelsesmessig støtte er familie, venner og kolleger. Uformell psykososial støtte motvirker utbrenthet og beskytter etter voldsomme hendelser. Det betyr at hjelpere med partnere, familie og nære venner går inn i tjenesten med en sterk og naturlig beskyttelse som ikke koster organisasjonen tid og penger.

Denne kostnaden er det muligens familien og særlig barna som tar. Det er samlet lite kunnskap om familiesårbarhet for de som er i tjeneste for humanitære organisasjoner. Systemer og rutiner for familiestøtte er lite utviklet, noe som er en svakhet i frivillige hjelpeorganisasjoner.