Etter alvorlige hendelser trenger familien raskt støtte og hjelp til å håndtere og strukturere de første dagene. De rammede har behov for å lage en sammenhengende fortelling om det som har skjedd. Faktainformasjon kommer ofte i bruddstykker og må samles for å få et helhetlig bilde. Hele familiens bearbeiding fremmes ved å gå igjennom det som faktisk har skjedd, og skape en felles forståelse av hendelsen.

  • Hva har skjedd? Hent faktainformasjon fra nødetater og legevakten før du møter familien.
  • Trenger familien hjelp til å gi informasjon?
  • Gi støtte slik at de rammede kan tåle sjokkreaksjoner.
  • Inkluder barna i det som har skjedd.
  • Undersøk om familiens nettverk kan gi støtte og på hvilken måte.
  • Hjelp rammede å strukturere og håndtere det umiddelbare knyttet til hendelsen: Gi informasjon til skole, barnehage, arbeidsplass, og hjelp til med minnestund, lystenning, syning, media, facebook etc.
  • Bidra til at familien får hverdagen til å fungere.