Utenlandsoppdrag består av tre perioder: Forberedelse, utenlandstjeneste og hjemkomst. Det betyr at familien påvirkes også lenge før og etter endt utenlandsoppdrag. Utfordringer som kan prege de ulike periodene er:

Før avreise

 • Uvisshet, venting
 • Skremmende rykter om hva som venter ute
 • Engstelse for partners helse
 • Bekymringer i forhold til barnas oppdragelse og helse

Under tjenesten

 • Selve fraværet fra hverandre
 • Kampeksponering og vitneopplevelser for de som er ute
 • Psykiske forhold og belastninger både for de som er hjemme og den tjenestegjørende
 • Manglende kontakt, utrygghet
 • Utfordringer hjemme, problemer med å få logistikken til å fungere

Etter hjemkomst

 • Ulike fysiske og psykiske stressreaksjoner
 • Gjensidige tilpasningsutfordringer
 • Familiekonflikter pga langvarig fravær
 • Følelsesmessige plager hos partner og evt barna