I katastrofeområder møter hjelpearbeidere sterke inntrykk og store påkjenninger som kan gjøre dem sårbare for stress. Studier har vist at følgende fem faktorer bidrar til å forebygge og lindre stress etter alvorlige påkjenninger (Hobfoll, 2007).

1.       Trygghet – evne til å føle seg trygg eller komme seg i sikkerhet
Første prioritet er sikkerhet. Så lenge mennesker er i livsfare, har andre støttetiltak liten virkning. Rammede som makter å beholde eller raskt gjenopprette en følelse av trygghet, har mindre risiko for varige skader. Trygghet og sikkerhet er relativt, og det er viktig å ha et balansert og realistisk bilde av egen risiko.

2.       Ro – kunne roe ned og stabilisere seg selv og andre
Fysisk og psykisk aktivering er vanlig i en katastrofesituasjon. Fysiske reaksjoner som økt puls, rask overfladisk pust, spente muskler, svette, kvalme, tørr munn og svimmelhet er helt normalt. Varig økt aktivering kan føre til søvnforstyrrelser, dehydrering, lav dømmekraft og langsiktige helseproblemer.

3.       Selvtillit – stole på egen og gruppens mestringsevne
Hjelpere som har tro på egen evne til å håndtere farer og stress, viser seg å være bedre problemløsere underveis og til å komme seg raskere etterpå. Forberedelser bør derfor omfatte både stressmestring, faglige ferdigheter og tenkte situasjoner under oppdrag. Grundig opplæring forebygger og kan motvirke opplevd hjelpeløshet under og etter en kritisk hendelse.

4.       Samhørighet – klare å finne sammen og gi støtte i teamet
Sosial støtte er en sentral beskyttelsesfaktor mot stressrelaterte lidelser. Godt sosialt nettverk gir økt følelsesmessig balanse og raskere tilheling etter dramatiske opplevelser. I tillegg til støtte fra kolleger, ledere og organisasjon, er det viktig å opprettholde kontakt med familie og venner både før, under og etter oppdrag.

5.       Håp – bevare følelsen av mål, mening og optimisme
En katastrofe kan oppleves kaotisk og overveldende, og det kan være lett å miste troen på mennesker, verden og fremtiden. Det er viktig å skape et arbeidsmiljø der det er trygt å være åpen og ærlig om skuffelse, tvil og vanskelige tanker. Samtidig er det viktig å motvirke at katastrofetenkning blir en del av organisasjonskulturen.

Kilde: Five Essential Elements of Immediate and MidTerm Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence