Utilstrekkelighet
Foto: Cellou Binani/AFP

Fleksibilitet kan øves opp gjennom å gå målrettet og praktisk til verks, feks ved å utfordre egen komfortsone og jevnlig eksponere seg for nye og uvante situasjoner og oppgaver. I katastrofearbeid kastes hjelperen inn i nye roller og utfordrende oppgaver. Dette gir mulighet for mestring og vekst, men forutsetter fleksibilitet og evne til tilpasning. Fleksibilitet er en personlig egenskap som øker mestringsevnen og dermed beskytter og gir motstandskraft. Hvordan best håndtere det uforutsette?

Dropp offermentaliteten og fremelsk i stedet nysgjerrighet og humoristisk sans. Det som er en utfordring i dag kan bli en god historie i morgen.

Silja Nordahl, master i psykososialt arbeid

Kunnskap og erfaring
Kunnskap og utdannelse kan brukes på andre områder enn den var innlært for. Et bredt kunnskapsgrunnlag gir hjelpeen fleksibilitet, og gjør det lettere å håndtere utfordrende situasjoner og ta til seg ny læring.

Gjennom variert arbeids- og livserfaring kan hjelperen ha opplevd å mestre utfordrende og uforutsette situasjoner tidligere. Det styrker selvtilliten og gjør hjelperen bedre rustet til nye møter med det uforutsette. Utfordringene blir mindre skremmende, mer håndterbare og kanskje til og med mer interessante og stimulerende. Ung alder er en sårbarhetsfaktor for stress, moden alder beskytter.

Personlige egenskaper og ferdigheter
Det er mulig å øve opp personlige egenskaper og ferdigheter, som selvfølelse, selvtillit, kreativitet og evne til å roe ned seg selv. Dette gjør  at hjelperen i en katastrofesituasjon er i stand til å tenke utenfor boksen, sette ting i perspektiv og se det hele utenfra. En forutsetning for å kunne utvikle egne ferdigheter er å ha en stabil livssituasjon, ordnet økonomi, trygge familieforhold og et godt sosialt nettverk som skaper trygghet. De som bruker krefter på utrygghet har ikke mye overskudd til å utfordre egne grenser.

Psykososialt arbeidsmiljø
Det er en beskyttelsesfaktor å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø der kolleger støtter hverandre, teamene fungerer godt og det er lov til å både feile og feire.