Kommunikasjon i katastrofer handler om å formidle viktig og presis informasjon effektivt, under stort tidspress. Informasjonen koordineres med samarbeidspartnere slik at budskapet fremstår som helhetlig.

Ansvarsfordeling

Politiet

 • Fremgang i redningsarbeidet, informasjon om selve hendelsen
 • Personopplysninger
 • Status på rammede (omkomne, skadde, evakuerte, savnede)
 • Annen informasjon som ikke er offentlig
 • Informasjon det er viktig å formidle til de berørte, feks før den når mediene.

Kommunen (EPS-leder fra kommunen, kriseteamet)

 • Informasjon om praktiske forhold (mat, drikke, annen fysisk ivaretakelse, osv)
 • Helsefaglig informasjon

Oppover i linjen

Det er vanlig å opprette KO (kommandoplass) hvor lederne samles. Informasjon fra kriseteam til kommunens kriseledelse og politi går gjennom KO og leder for EPS. Dette forenkler kommunikasjons- og informasjonsflyt.

Internt i EPS

 • Kriseteamets medlemmer rapporterer til sin leder som er i tett dialog med leder for EPS.
 • Leder for kriseteam må opprette en møtestruktur for sine medlemmer, for å formidle informasjon fra KO. Selv om det er stort arbeidspress vil prioritering av korte og jevnlige møter skape oversikt og forenkle planlegging og samarbeid.

Evakuerte og pårørende

Nyttige tips til informasjonsmøter

 • Hvem skal gi informasjon – politi, leder EPS, leder kriseteam? Ha formøter, og koordiner hva som skal formidles.
 • Vent til alle er oppmerksomme, snakk høyt og tydelig, ved behov bruk mikrofon slik at alle hører.
 • Presenter dere, hva dere gjør, hva EPS er, og hva som skjer der. Husk at EPS er et frivillig tilbud.
 • Lag forutsigbare møtetidspunkter og struktur, hold avtalte møter selv om det ikke er noe nytt å formidle.
 • Godta kaos, usikkerhet og at det er vanskelig å vente.
 • Spørsmål om enkeltpersoner skal ikke besvares på informasjonsmøter.

Informasjon om helse

 • Før du gir helsefaglig informasjon, vurder hva rammede klarer å ta imot der og da, og hva som er relevant.
 • Vurder om det er hensiktsmessig å gi informasjon til alle, eller om det er bedre å formidle i mindre grupper.

Følgende tips kan gjøre «ventetiden» mindre krevende

 • Tips til hvordan rammede kan roe seg ned.
 • Forslag til hvordan rammede kan lede oppmerksomheten over på noe annet, for å få et pusterom.
 • Oppfordre til å ta vare på hverandre.
 • Råd om mobilbruk, sosiale medier og internett.