For de fleste vil reaksjoner etter utenlandstjeneste avta over tid, men noen kan utvikle psykiske vansker hvis økt kroppslig aktivering og ubehagelige stressreaksjoner vedvarer.

Dersom du etter en tid fremdeles opplever at spenningsnivået i kroppen er høyt, du sover dårlig, fokuserer stadig på aktivitet, fjerner deg fra folk rundt deg og unngår offentlige transportmidler og steder med mange mennesker… Ja, da bør du søke hjelp!

Tom Torgersen, skadd veteran fra FN-tjeneste i Libanon

I den første fasen etter endt oppdrag er det vanlig med:

  • Økt kroppslig spenning og årvåkenhet
  • Varhet for lyder og plutselige bevegelser
  • Søvnvansker
  • Irritasjon og sinne
  • «Flashbacks»
  • Unngåelse av steder og situasjoner

Det er viktig at sterke krigsopplevelser ikke får «sette seg fast» og utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Veteraner som seks måneder etter hjemkomsten fremdeles sliter med for eksempel søvn, flashbacks, mareritt eller sterk uro, bør få hjelp til å bearbeide påkjenningene etter tjenesten.

Det er viktig å få hjelp til å finne gode strategier for å roe ned og bearbeide opplevelsene. På denne måten kan uheldige mestringsstrategier forebygges, feks bruk av alkohol eller andre rusmidler for å dempe reaksjoner.

Ta kontakt med fastlegen for å hjelp, evt videre henvisning til behandling i psykisk helsevern.