Dette kan foreldrene gjøre for seg selv:

 • Anerkjenn følelser, de forsvinner ikke selv om du ignorerer dem.
 • Gi deg selv tid til å være trist og heles, hold fast på at du kommer igjennom dette.
 • Ikke forvent for mye av deg selv eller andre.
 • Respekter at mennesker håndterer kriser forskjellig, også dine nærmeste.
 • Finn ut hva du kan gjøre noe med og ikke. Fokuser på det du kan påvirke, det vil redusere stress.
 • Ta kontakt med støttende familie og venner, be også om bistand hos hjelpeapparatet hvis du trenger det.
 • Vær bevisst på at barnet ditt påvirkes av måten du forsøker å løse krisen på. Barn lærer mestringsmåter gjennom å se hvordan du håndterer situasjonen og deg selv.
 • Selv om du er fortvilet trenger barn å vite at du er den voksne og er der for dem.
 • Ta deg tid til å slappe av og ta vare på deg selv.

Dette kan de gjøre for barna:

 • Prøv å ikke overreagere. Hvis du får panikk kan du skremme barna.
 • Ta kontroll hvis du må. Da vil barna føle seg tryggere og roligere.
 • Snakk med barna om det som skjer, selv om det er vanskelig.
 • Ro deg ned selv før du forteller om hendelsen, og husk å forsikre om at dere vil komme igjennom dette.
 • Fortell nok til at barna forstår det som har skjedd. Spør om det er noe mer de vil vite, men unngå å gi detaljer de ikke trenger.
 • Gjør det enkelt og bruk ord barn forstår. Si heller at noen er “død” enn “borte”.
 • Barn kan trenge å høre selv enkle ting mange ganger.
 • Ikke vær redd for å si at det er noe du ikke vet.
 • Legg til rette for at barn kan vise følelser til deg og andre i familien.
 • Gi barn tid og rom til å uttrykke følelser gjennom å: leke, tegne, skrive eller fortelle historier. Barn som er sinte kan regulere seg gjennom energisk lek.
 • La barna være sammen med familie og venner som kan støtte dem.
 • Det er OK at barna ser at du er fortvilet. Snakk med dem om følelsene dine og forsikre om at du jobber med å håndtere krisen. Barn lærer om mestring ved å se på dine reaksjoner på krisen.
 • Fortell barna at du ikke forventer at de skal passe på deg, få deg til å føle deg bedre eller løse vanskene.
 • Bruk ekstra tid på å legge små barn. Nattlys kan hjelpe mørkeredde.
 • Sett av tid til å gjøre hyggelige ting sammen.
 • Vær tålmodig med barnets oppførsel.
 • Begrens barnets mulighet til å se bilder av ulykker og katastrofer i media. Hvis de skal se dette – vær der og snakk med dem.
 • La barn få nok å spise, være aktive og hvile masse.