Barn trenger å bli beroliget og lyttet til etter terrorangrep. De må få hjelp til å forstå at hendelsen blir håndtert, og at de er trygge. For å beholde fremtidstroen trenger barn å vite at «det vil gå bra». Skap trygghet, uten å love noe du ikke kan holde.

Hold på barnas rutiner. Det vil hjelpe dem til å føle seg trygge og gi dem en følelse av stabilitet.

Belinda Ekornås, RVTS Øst

Råd til voksne:

  • Prøv å ikke overreagere. Barn kan bli skremt hvis du får panikk.
  • Hvis mulig skjerm barna fra voldsomme bilder i media.
  • Snakk med barna om det som skjer, bruk enkle ord og konkrete eksempler.
  • Tenk igjennom på forhånd hva du vil si, bruk tid og vær rolig når du forteller.
  • Fortell nok til at barna forstår det som har skjedd. Spør om de vil vite noe mer, men unngå detaljer de ikke trenger.
  • Ikke vær redd for å svare at du ikke vet.
  • La barna vise følelser.
  • Det er vanlig at barn leker, tegner, skriver eller forteller historier om voldsomme opplevelser.
  • Bruk ekstra tid på å legge små barn. Nattlys kan hjelpe mørkeredde.