Personlige egenskaper og livssituasjon har innvirkning på hvordan høyt press og risiko håndteres i en katastrofesituasjon.

Mange sier du kan ikke redde hele verden, det vet jeg selvfølgelig at jeg ikke kan.

Anne Kristine Jensen, Røde Kors

Vi kan gjøre lite med arv, alder og barndomserfaringer, men det er mange faktorer som kan påvirkes:

Beskyttelsesfaktorer:

 • erfaring fra tidligere oppdrag
 • glød og motivasjon for arbeidet
 • voksen alder og rik livserfaring
 • arv og trygg tilknytning
 • balanse mellom ønsket om å hjelpe og egennytte
 • robusthet og evne til å skille mellom privatliv og hjelperrolle
 • empati og evne til å skille mellom egne og andres behov
 • utadventhet og evne til å komme i kontakt med andre
 • godt nettverk, nære, trygge vennskap og/eller familierelasjoner
 • høy grad av selvledelse, beslutningsevne og ansvar for egne valg
 • selvtillit, tro på egen problemløsning og mestringsevne
 • kan snakke om, være fleksibel og regulere følelsene sine
 • optimistisk syn på livet, kan finne humor selv i vanskelige situasjoner
 • evne til å være oppmerksomt tilstede i øyeblikket (mindfulness)
 • åndelighet: finne en form for mening i (med) livet
 • begavelse, evne til kognitiv vurdering og prosessering
 • god fysisk form

Risikofaktorer:

 • ung, med lite livserfaring
 • urealistiske forventninger
 • selvutslettende holdning til arbeidet
 • sterk identifisering med katastrofens ofre
 • svak selvledelse, støtter seg til andres beslutninger
 • blir lett nedstemt eller engstelig
 • unngår å tenke/snakke om vanskelige opplevelser
 • klarer ikke slutte å snakke om det som er vanskelig
 • psykiske vansker, eller tidligere (ubearbeidede) traumer
 • stressende livssituasjon (nylig samlivsbrudd, tap av arbeid el)
 • manglende følelse av tilhørighet, støtte og sosialt nettverk