ekspertgruppen
Foto: Ekspertgruppen

Barneombudets ekspertgruppe har som oppgave å gi råd om hvordan samfunnet bedre kan hjelpe barn og unge som har opplevd kriser eller katastrofer. Erfaringene og rådene fra ekspertgruppen kan brukes både av myndigheter, hjelpere og til barn og unge som har opplevd voldsomme hendelser.

…barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og barns meninger skal tillegges vekt.

Barnekonvensjonen artikkel 12

Disse ungdommene har førstehåndskompetanse på hva som er viktig og hva som kan hjelpe under og etter en hendelse som terrorangrepet 22. juli 2011.

Ungdommene er kritiske til å bli presentert som en gruppe med identiske opplevelser av 22. juli og tiden etterpå. Likevel vil overlappende og ulike erfaringer samlet sett gi grunnlag for råd om hvordan barn og unge i krise trenger å bli møtt.

Folk har forskjellige behov selv om de har vært på Utøya. Jeg vil være meg selv. Jeg vil ikke være «hun fra Utøya».

Medlem av ekspertgruppa

Ungdommene forteller om både positive og negative opplevelser med hjelpeapparatet. De fleste overlevende fikk tilbud om hjelp fra psykolog eller kriseteam når de kom hjem fra Utøya, og opplevde dette som en støtte. De som både har en egen samtalepartner og deltar i gruppetilbud sammen med andre overlevende, er svært fornøyde. Flere av ungdommene som får god hjelp mener dette er avgjørende for at de klarer å fungere:

Psykologen er for egen hjelp, mens i gruppen får jeg delt tanker med andre. Veldig fin kombinasjon.

Det er også svært viktig at foreldre og søsken får oppfølging og hjelp.  Både ekspertene og deres søsken trenger foreldre som fungerer. Foreldrene må la ungdommene få tenke litt selv, de må gi dem rom.

Det er vi som har vært utsatt for det, men søsken og foreldre har vært utsatt for noe traumatiske de også, noe som rammet noen de elsker mest i sitt liv. Hvis ikke psykolog og heller ikke skole følger opp, blir det mye tyngre for dem også.

Medlem av ekspertgruppen