En internasjonal studie av organisasjoner som arbeider med høy risiko har sammenfattet åtte retningslinjer for kollegastøtte. Både klinikere, forskere og erfarne deltakere ble intervjuet.

1. Mål for virksomheten:

 • gi empatisk, lyttende støtte
 • tilby samtaler og støtte på lekmannsnivå
 • identifisere kollegaer som utsetter seg selv eller andre for risiko
 • lette veien til profesjonell hjelp

2. Kollegastøtten er en person som:

 • selv er medlem av målgruppen/fagmiljøet
 • har betydelig erfaring i det aktuelle arbeidsfeltet
 • har respekt og tillit hos sine kolleger
 • har gjennomgått en seleksjonsprosess og blitt intervjuet av et panel

3. Kollegastøtten må kunne:

 • tilegne seg grunnleggende ferdigheter i krisestøtte (aktiv lytting, psykologisk førstehjelp, kunnskaper om henvisning til profesjonell hjelp etc.)
 • møte spesifiserte standarder for denne opplæringen i forkant av tiltredelse
 • delta i kontinuerlig opplæring, veiledning og evaluering

4. Kollegastøtten skal:

 • ikke begrense aktiviteten til høyrisikosituasjoner, men være en integrert del av virksomhetens daglige HMS-rutiner
 • i kompliserte tilfeller ikke selv ta ansvar for lenge, men søke råd fra eksperter og henvise videre
 • ha taushetsplikt (uten ved tilfeller der det er behov for profesjonell veiledning eller ved risiko for skade eller vold)

5. Hjelpeorganisasjonen skal gi profesjonell støtte som:

 • klinisk utdanning
 • kontinuerlig opplæring og veiledning av kollegastøttene

6. Tilgang:

 • den ansatte skal få tilbud om en tilgjengelig og trent kollegastøtte etter eksponering for en høyrisikosituasjon
 • i andre situasjoner kan den ansatte selv velge sin kollegastøtte fra et utvalg erfarne kollegaer

7. Kollegastøtten skal ivaretas ved å:

 • ikke være tilgjengelig 24 timer i døgnet
 • selv ha enkel og rask tilgang til profesjonell psykososial støtte
 • få jevnlig veiledning

8. Programevaluering:

 • programmet må ha klare, konkrete mål som lett kan evalueres
 • evalueringen bør foretas jevnlig av ekstern, uavhengig tredjepart
 • bør inneholde kvalitativ og kvantitativ tilbakemelding fra brukerne
 • kan også inneholde objektive indikatorer som fravær, personalutskiftning, prestasjon og arbeidsmoral, selv om disse ikke er primære mål for Kollegastøtteprogrammet

Kilde: Guidelines for Peer Support in High-Risk Organizations