Kollegastøtten er en du kan snakke med om stress og tøffe opplevelser i jobben. Samtaler kan igangsettes raskt etter en kritisk hendelse, som støtte for å mestre voldsomme opplevelser og forebygge kroniske vansker. Ved å dele inntrykk og utfordringer med en erfaren likesinnet kan feiltolkninger reduseres, feks følelse av skyld. Kollegastøtten kan hjelpe å normalisere følelser og reaksjoner og foreslå gode mestringsstrategier. Jevnlige samlinger i kollegastøttegrupper kan gjøre det lettere å snakke om vanskelige ting og søke hjelp. Innen feks nødetater er kollegastøtte en del av oppfølgingen til personell. Alle humanitære organisasjoner har ennå ikke implementert denne funksjonen som en vanlig del av sin oppfølging.

Den som skal være kollegastøtte trenger erfaring fra feltet og må kjenne til utfordringer i arbeidet. De ansatte velger sin støtte fra et utvalg kolleger som har opparbeidet seg respekt og tillit. Formålet med kollegastøtte er å:

  • oppdage kolleger med stressreaksjoner
  • støtte på veien tilbake til god helse
  • ved behov hjelpe med henvisning til profesjonell hjelp

Kollegastøttesystem må være en del av hjelpeorganisasjonenes HMS-rutiner. Et slikt system inneholder rutiner for opplæring og kartlegging slik at alle med behov for støtte fanges opp. Kollegastøtte organiseres etter likemannsprinsippet. Dette kan foregå uformelt, feks ved at to kolleger på samme team blir enige om å passe på hverandre (buddy system). Kollegastøtte foregår også i grupper, feks når teamet samles til operasjonell debriefing (AAR) etter en kritisk hendelse.

Kollegastøttene kurses i krisestøtte (aktiv lytting, psykologisk førstehjelp) før de går inn i rollen, og får jevnlig opplæring, veiledning og evaluering. De har taushetsplikt, og kan vurdere når de trenger hjelp fra eksperter og/eller henvise videre. Hjelpeorganisasjonen skal tilby kollegastøttene enkel og rask tilgang til profesjonell psykososial støtte.