Politiske ledere må være tydelige på hvilke verdier som står på spill ved terrortrusler, og viktigheten av å beskytte disse. For å beskytte samfunnsverdier som frihet og deltagelse, må innbyggerne få støtte og hjelp til å trosse terrorfrykten.

Terror er ikke krig – det er viktig å bekjempe frykten og holde samfunnshjulene i gang. Det norske folk har ikke tradisjon for å overreagere, og vi har høy terskel for panikk. 

Lars Weisæth, terrorforsker

Ledere må opptre samlet og behersket. Fellesskapets verdier må understrekes, samtidig som befolkningen må oppfordres til å leve mest mulig normalt og å være årvåkne. Etter terrorhendelser skal lederen uttrykke det folk flest føler og det er viktig at frykt og sinne ikke får råde. Lederne må også huske at terrorrammede og etterlatte:

  • har rett til å kjenne sinne og hat mot de skyldige
  • ikke kan forventes å følge generelle mål eller handlingsmåter

Myndighetene må gi informasjon og forklare hva de gjør for å sikre befolkningen. Innbyggerne må være mer årvåkne, slik at de kan oppdage og melde fra om mistenkelige aktiviteter. Samspillet mellom nasjonens ledelse og befolkningen er viktig når sentrale verdier trues. Gode ledere og korrekt informasjon fra myndighetene kan motvirke ryktedannelse, frykt, redsel og mistro.