Dyktige markører er avgjørende for å gjennomføre gode øvelser og oppnå øvingsmål. Formålet med rollespill er at deltakerne skal oppleve at øvelsen er realistisk. Markører bidrar til å gjøre læringssituasjonen hensiktsmessig. De som spiller roller kan være skadde, uskadde, tilskuere, ansatte, pårørende, vitner, fornærmede, gjerningspersoner, gisler, offentlige personer, media mm.

Til den ansvarlige for markørspill
Leder for rollespillet utpekes tidlig i planleggingen for å sikre inngående kjennskap til scenario, øvingsmomenter og dreiebok. Dette gir grunnlag for å avklare antall, sammensetning, logistikkbehov og krav til markører.

Hvordan bygge et faglig troverdig rollespill, som fremmer læring?
Ambulansetjenesten eller andre med akuttmedisinsk kompetanse planlegger vanligvis hva slags fysiske skader markører skal ha og lager skadelapper. Det er mindre tydelig hvem som skal instruere markører som ikke spiller fysisk skadd. Øvingsutvalget bør knytte til seg fagperson(er) med kompetanse om psykologiske krisereaksjoner, psykologisk førstehjelp i katastrofer og nok kunnskap om rollespill.

Trygg og hensiktsmessig gjennomføring
Markørene har stor innflytelse på øvelsens utvikling. Det er viktig at deres handlinger er samkjørt slik at situasjonen fremstår som troverdig. Leder for markørene kan regulere spillet under øvelsen etter avtalte spilleregler. Intensiteten kan økes eller reguleres ned, for å gi en troverdig utfordring til deltagerne.