Medias vinkling påvirker befolkningens forståelse av terrortrusler. Fokus på trusler, lister over terrormål og hva som kan skje bidrar til uro og engstelse. Nøktern og saklig informasjon bidrar til at frykten ikke vokser seg sterk.

Bloddryppende TV-reportasjer bringer terrorhandlinger inn i stua, og skremmer mer enn de beroliger. Massemedienes rolle er sentral og som seere, lyttere og lesere blir vi alle indirekte eksponert for terrorhandlingene.

Lars Weisæth, terrorforsker

Terroristene er ofte avhengig av mediadekning for å oppnå mål, sende budskap og skape frykt. For journalister blir derfor terrorreportasjer en vanskelig balansegang. På den ene siden har journalisten en informasjonsplikt og et samfunnsansvar – på den andre siden kan de risikere å bli budbringere for terroristene.

Mediedekningen påvirker i stor grad familier som har familiemedlemmer i terrorutsatte områder. Medienes reportasjer kan øke familienes engstelse, slik at de overvurderer risikoen for terrorangrep. Familiens engstelse og bekymring kan da bli en belastning også for den som skal håndtere situasjonen i terrorområdet.

Lars Weisæth, terrorforsker

Ofre for politisk vold får sine opplevelser delt i offentligheten, mens ofre for annen kriminell vold har krav på personvern. Ved terroranslag kommer befolkningens behov for informasjon i første rekke. Likevel er det viktig at journalister finner en balanse mellom å imøtekomme etterspørselen for informasjon og de overlevedes behov for å bli behandlet med respekt og sensitivitet.