• Kjenner alle til planverket som skal øves? Kommuner som skal delta i øvelsen må kjenne til planverket. Aktørene må gjøre seg kjent med sine roller, og de som skal bemanne sentrale posisjoner i EPS’et må velges ut og forberedes. En fullskalaøvelse er ofte et regionalt prosjekt og nok tid må settes av, gjerne et halvt år, slik at kriseteamene kan samarbeide om å løse oppgaven.
  • For å sikre at deltakerne mestrer hendelsen som skal øves kan det være behov for kompetanseheving parallelt med øvelsesplanleggingen. Tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for at øvelsen skal understøtte videre læring, utvikling og samarbeid. Deltagelse på EPS-kurs i forkant av øvelsen vil bidra til bedre samarbeid mellom politi og kommune, men samtidig føre til økt ressursbruk. God samhandling mellom politi og kommune kan ha en overføringsverdi også i mindre krevende situasjoner.
  • Table-top øvelsen i forkant av fullskalaøvelsen skal fremme oppgaveforståelse, samarbeidsrelasjoner og kreativitet hos deltagerne. Table-top bidrar til å skape en realistisk gjennomføring av øvelsen. Det er viktig at deltagernes oppfinnsomhet og løsningsvilje ikke blir hemmet av at det er en øvelse eller «frykt for å gjøre feil».
  • Det er viktig å avklare hvordan og hvem som ivaretar markørspillet i planleggings- og gjennomføringsfasen.