Vanlige reaksjoner etter kriser
Like etter en dramatisk hendelse kan opplevelsen av seg selv og andre endres. Det kan være vanskelig å vise følelser og være nær, mange kan ha behov for å være alene. Deler av hendelsen kan bli glemt eller være vanskelig å snakke om. Det er også vanlig å miste noe av tilliten og tryggheten til andre mennesker og verden.

For å mestre krisereaksjoner er det viktig at rammede forstår hva som skjer og hvorfor. Ved å gi en enkel forklaring på vanlige reaksjoner, støtter du rammedes egen evne til å håndtere krisen:

Økt fysiologisk respons

 • søvnvansker
 • irritabilitet/sinneutbrudd
 • konsentrasjonsvansker
 • årvåken og vaktsom
 • økt skvettenhet
 • uro, engstelse

Gjenopplevelse av hendelsen

 • tanker og bilder
 • plagsomme drømmer
 • hendelsen skjer igjen
 • intense følelser når noe minner om hendelsen
 • fysiologiske reaksjoner når noe minner om hendelsen

Unngåelse av elementer knyttet til hendelsen

 • tenke på, ha følelser og/eller snakke om hendelsen
 • aktiviteter, steder eller mennesker
 • huske viktige aspekter ved hendelsen

Tanker og opplevelser

 • følelse av uvirkelighet og å være i et mareritt
 • føle seg fremmedgjort
 • vanskelig å forstå og akseptere det som har skjedd
 • mindre interesse for aktiviteter som var viktige før
 • bli bevisstgjort egen dødelighet
 • meningsløshet