Omsorg - kriser

Etter dramatiske hendelser opplever de fleste stressreaksjoner. Reaksjonene varierer fra mange og kraftige, til få eller ingen – og er en naturlig konsekvens av hendelsen. Det første sjokket varer vanligvis fra noen timer til én dag, enkelte ganger lenger.

Sjokket avtar gradvis når faren er over og rammede føler seg trygg. Etterhvert vil rammede begynne og ta innover seg det som har skjedd og konsekvenser for eget liv. Uvirkelighetsfølelsen kommer og går, det er krevende å tilpasse seg en hendelse som har skjedd brått.

Like etter hendelsen skal hjelperen først og fremst gi omsorg:

 • Hjelpe rammede med å dekke sine behov
 • Styrke troen på egen og samfunnets evne til å håndtere situasjonen
 • Støtte sosial kontakt og samhold i familien, til venner og nærmiljø
 • Hjelpe rammede å mestre stressreaksjoner (engstelse, likegyldighet, panikk)
 • Styrke følelsen av håp

Ta på egen oksygenmaske før du hjelper andre!
Rammede reagerer på hvordan hjelperen opptrer – mye kommunikasjon skjer ubevisst og nonverbalt. Hvilke følelser som vekkes i møte med rammede kan variere: omsorg, sympati, tristhet, håpløshet, apati, frustrasjon eller irritabilitet. Hjelperne må ha mulighet til å regulere egne følelser, for å kunne fokusere på rammedes behov.

Hjelperne blir berørt i krisearbeid, og kan vise dette når det er naturlig. Det er viktig å være personlig, men unngå å bli privat – det er alltid den rammede som skal være i fokus.

Kirsti Silvola, spesialrådgiver RVTS Øst

Følelser gir informasjon det er viktig å lytte til, men enkelte ganger blir følelsene så sterke at de overvelder hjelperen. Håpløshet eller frustrasjon kan av og til ta mye plass, noe som kan føre til at rammede føler seg lite ivaretatt eller avvist.

Tips for å regulere sterke følelser før oppdraget:

 • Planlegg og visualiser. Se for deg situasjonen du skal inn i, og hent frem tidligere erfaringer.
 • Innhent informasjon og få oversikt.
 • Fokuser på pusten din, og ro deg ned gjennom rolige inn- og utpust.
 • Positivt selvsnakk: «Dette har jeg gjort mange ganger før», «Sterke følelser er ikke farlige».

Tips for å regulere sterke følelser under oppdraget:

 • Lag oversikt og struktur for deg selv og rammede.
 • Beveg eller reis deg, pust rolig.
 • Aktiviser sansene for å holde fokus: Kjenn at bena dine er i kontakt med gulvet, legg merke til detaljer i omgivelsene der du er.
 • Prøv å unngå selvkritikk når du sliter med å få det til. Det tar oppmerksomheten bort fra oppgavene.
 • Hvis du blir overveldet av følelser, si: «Unnskyld, jeg ble revet med. Når du sa det ble jeg veldig… Beklager… Kan du fortelle mer..?»
 • Ta pauser. Diskuter med en kollega eller gå og hent drikke eller mat.