Veterangruppen er sammensatt. Individuelle forskjeller kan avhenge av flere forhold, feks personlige risiko- og beskyttelsesfaktorer, militær identitet, trening og erfaring.

Opphold i en krigssone fører likevel til at mange av de samme kroppslige og psykiske reaksjoner igangsettes hos de som tjenestegjør. Disse stressreaksjoner kan påvirke livskvaliteten og føre til uheldige mestringsstrategier som rus, grubling, sosial tilbaketrekning eller unngåelse. Det er derfor mulig å gi noen anbefalinger for å gjøre overgangen fra tjeneste til hverdag enklere, som gjelder for hele veterangruppen.

Kom i gang med hverdagen
Hverdagslige rutiner gir rammer for tilværelsen og styrker opplevelse av trygghet og normalitet. Gjør plass til trening, hobbyer og andre aktiviteter du vet gir glede og overskudd.

Kontakt med familie og nettverk
Fortell om opplevelser fra tjenesten. Det er ikke alt som skal deles med dine nærmeste, derfor kan det være bra å være del av nettverk med andre veteraner. Delta i sosiale aktiviteter. Mange synes det er vanskelig å være hjemme og vite at de skal ut igjen og utsette seg for ny fare. Snakk med kolleger og venner om dette, og prøv å være tilstede her og nå – i hjemmeperiodene mellom utenlandsoppdrag.

Problemløsing og kreativitet
Når du er opptatt med å løse problemer eller lage noe nytt, motvirkes negative tankemønstre. Etter krevende oppdrag kan du føle deg overveldet, oppgitt og hjelpeløs. Sett deg klare og konkrete mål, del opp problemet og løs en oppgave om gangen. Vær tålmodig og anerkjenn dine fremskritt.

Hjelpsomme tanker
En vanlig stressreaksjon er negative tankemønstre og svart/hvitt-tenkning. Veteraner som opplever dette kan bli svært selvkritiske. Lær deg å skille mellom hjelpsomme og plagsomme tanker. Hjelpsomme tanker er ikke det samme som å «være positiv» eller å bagatellisere tøffe opplevelser. I stedet for å bruke energi på å vurdere om de negative tankene er realistiske, prøv heller å se situasjonen på andre måter. Spør deg selv om hva du ville sagt til en kollega som tenkte det samme?

SMART Stresshåndtering
Ved hjelp av SMART kan du lære deg å mestre fysiske og psykiske stressreaksjoner. Pusteøvelser, avspenningsteknikker, gjenkjenne stressende reaksjoner og hvordan du kan regulere tanker og følelser.