Portrett_smiler

Stressreaksjoner som påvirker hjelperens livskvalitet kan føre til uheldige mestringsstrategier som rus, grubling eller sosial tilbaketrekning og unngåelse. Det finnes imidlertid kunnskapsbaserte råd for tiden etter hjemkomst:

Kom i gang med dagligdagse aktiviteter
Hverdagslige rutiner gir rammer for tilværelsen og styrker opplevelse av trygghet og normalitet. Gjør plass til trening, hobbyer og andre aktiviteter du vet gir glede og overskudd.

Gjenopprett kontakt med familie og nettverk
Fortell om dine opplevelser, og snakk gjerne om det som har vært vanskelig. Da blir erfaringene dine integrert i livshistorien din. Det er ikke alt det er like naturlig å dele med dine nærmeste, derfor kan det være bra å være del av nettverk med andre hjelpearbeidere. Ta del i sosiale aktiviteter som lar deg koble av og får tankene dine over på andre ting. La ikke dramatiske eller traumatiske opplevelser bli sentrum for din historie og identitet på sikt.

Problemløsing, lek og kreativitet
Når du er opptatt med å løse problemer eller skape noe nytt, motvirkes negative tanker og mønstre som gjør deg redd, deprimert eller handlingslammet. Etter intense belastninger kan du føle deg overveldet, oppgitt og ute av stand til å gjøre krevende oppgaver. Sett klare og konkrete mål, bryt problemet ned i enkle deloppgaver og løs en oppgave om gangen. Vær tålmodig og ros deg selv for hvert fremskritt.

Stresshåndtering
Du kan lære ferdigheter for å mestre fysiske og psykiske reaksjoner på stress. Pusteøvelser, avslapningsteknikker, gjenkjenning av situasjoner som stresser deg, eller hvordan du kan uttrykke tanker og følelser.

Hjelpsomme tanker
En vanlig reaksjon på stress er å bli fastlåst i negative tanker som forsterker vonde følelser. De som opplever dette kan bli overdrevent selvkritiske. Lær å skille mellom hjelpsomme og belastende tanker. Hjelpsomme tanker er ikke det samme som «være positiv», og bagatelliserer ikke vonde opplevelser. Det hjelper ikke å diskutere om de negative tankene er sanne eller realistiske. Øv heller på å se situasjonen på ulike måter, og spør feks hva du ville sagt til en venn som tenkte det samme?

Kilde: Skills for Psychological Recovery.