Foto: Preston Keres

En studie av terroren 11. september viste stor forskjell på reaksjonene til tradisjonelle redningsarbeidere og opprydningsarbeidere.  Tre av fire politifolk viste få eller ingen posttraumatisk stressymptomer (PTSD) etter terrorangrepet, mens nesten halvparten av opprydningsarbeiderne viste PTSD-symptomer.

Politifolk viste fire ulike PTSD-utviklingsmønstre:

  • 76% hadde få eller ingen symptomer
  • 12% ble gradvis verre
  • 8% hadde bedring
  • 4% fikk kronisk PTSD

Opprydningsarbeiderne viste fem ulike PTSD-utviklingsmønstre:

  • 56% hadde få eller ingen symptomer
  • 19% ble noe verre etter hvert
  • 11% fikk kronisk PTSD
  • 9% hadde bedring
  • 6% hadde en bratt forverring

Konklusjonen er at politiet som hadde trening og følte seg forberedt for slike situasjoner hadde færre PTSD-symptomer enn opprydningsarbeiderne. Dette må tas hensyn til i opplæring og forberedelse av redningspersonell som skal rykke ut ved terrorangrep og katastrofesituasjoner. Øvelse er sentralt for å øke opplevd forberedthet for terrorhendelser.

Redningspersonell som gjør det de har trent på, har mindre risiko for å få PTSD. En politimann som må drive brannslukning vil for eksempel være mer sårbar enn en som gjør politiarbeid.

Belinda Ekornås, RVTS Øst

Katastroferelatert PTSD kan forebygges gjennom øvelser og mestringsstrategier for å håndtere følelser, tanker og adferd under stress.