I katastrofearbeid vil hjelperen utsettes for stressfaktorer som høy intensitet, uforutsigbarhet og eksponering for voldsomme inntrykk. Det er derfor viktig å redusere andre mulige kilder til stress, samt å forsterke det som beskytter og motiverer.

Beskyttelsesfaktorer:

 • anerkjennelse fra ledelsen
 • forberedelse og opplæring
 • effektiv logistikk, sikkerhet og tilgang til utstyr
 • tilrettelegging for kontakt med familie og nettverk
 • tid og tilgang til hvile, avkobling og trening
 • mentorprogrammer, der erfarne kolleger veileder og støtter nykommere
 • godt samarbeid internt, mellom organisasjoner og med lokale myndigheter
 • integrert plan for støtte og oppfølging i felt, som kollega- og familiestøtte
 • arbeidskultur som oppmuntrer til åpenhet, der kolleger trygt kan dele reaksjoner, bekymringer og etiske dilemma uten å bli møtt med taushet eller moralisering

Risikofaktorer:

 • manglende teamfølelse
 • uforutsigbar arbeidstid
 • sosial konflikt og utrygghet
 • uklare instruksjoner, roller og grenser
 • svakt, utilgjengelig eller unnvikende lederskap
 • manglende sikkerhetsrutiner, utstyr og trening
 • utydelig kommunikasjon og utilstrekkelig informasjon
 • stor arbeidsmengde og høy intensitet uten mulighet til hvile
 • hyppige utreiser uten mulighet til «å lande» mellom hvert oppdrag
 • manglende samsvar mellom forventninger og virkeligheten kan være stressende, særlig hvis det innebærer å måtte gjøre etiske kompromiss