Spesielt sterke og akutte stressreaksjoner kan komme umiddelbart etter en usedvanlig stor påkjenning. De enkelte reaksjonene er i seg selv normale krisereaksjoner, men omfanget og kraften gjør at de blir overveldende og kan medføre en sterk følelse av hjelpeløshet og tap av kontroll.

  • Hjertebank, svette, skjelving, tørr munn
  • Pustevansker, brystsmerter, kvalme eller andre mageplager
  • Svimmelhet, opplevelse av å være lett i hodet
  • Uvirkelighetsfølelse, følelse av å være fjern og distansert
  • Angst for å miste kontrollen og for å dø
  • Varmebølger eller kuldefølelse, nummenhet
  • Muskelsmerter, rastløshet, følelse av å være anspent
  • Skvettenhet, irritabilitet
  • Søvn- og konsentrasjonsvansker

Rammede bør ha noen hos seg hele tiden så lenge den akutte reaksjonen varer. Det er normalt at enkelte av reaksjonene varer over tid. I sjeldne tilfeller kan en akutt psykose eller akutt selvmordsfare oppstå.

Kontakt fastlege, legevakt eller ambulant akutt-team.