Lindis Haiti
Foto: Leger Uten Grenser

Forskning har vist at hjelpearbeidere kan få både personlig og profesjonell vekst etter innsats. Dette utelukker imidlertid ikke at de også opplever stressreaksjoner og fortvilelse.

Hjelpearbeid er mer en livsstil enn en jobb. Jeg skal snart reise ut igjen, men jeg vet bare ikke når det skjer og til hvilket land.

Lindis Hurum, nødhjelpskoordinator Leger Uten Grenser

Posttraumatisk vekst (PTV) er når positive endringer kommer etter traumatiske opplevelser. Det trenger ikke å være slik at den psykologiske påkjenningen kommer først, etterfulgt av vekst og utvikling. Forskning har funnet en lineær sammenheng mellom PTV og symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det å bli traumatisert er likevel ikke en forutsetning for å oppleve vekst etter voldsomme opplevelser. Hjelpere kan oppleve smerte og glede samtidig og strever med å forstå at de føler begge deler på samme tid.

Hjelpere kan oppleve vekst på følgende områder:

  • vennskap og relasjoner, empati og nærhet
  • opplevelse av nye sjanser og muligheter
  • personlig styrke og mestringsevne
  • åndelig fordypning, mening med livet
  • større evne til å verdsette livet

I katastrofearbeid kan hjelpere oppleve denne vekslingen mellom stress og vekst. De rapporterer om fortvilelse og berikelse, håp midt i ødeleggelsen, motløshet over situasjonen og tilfredshet ved å gjøre en god jobb. Selv tvil, etiske dilemma og frustrasjon over meningsløs lidelse kan føre til dypere refleksjon, ny søken etter mening og positive endringer i livet.