Alle trenger en verktøykasse som kan brukes i utfordrende livsituasjoner. Eksempler på dette kan være at hverdagen ikke går i hop, krevende arbeidsforhold, skilsmisser, tap av en kjær eller å leve med fysisk eller psykisk smerte. For å kunne håndtere livsutfordringer er det en fordel å være robust.

Robusthet er evnen til å:

  • tilpasse seg forandringer og prestere under press
  • komme seg etter stressende eller livsendrende perioder
  • opprettholde et positivt og realistisk syn på livet i vanskelige situasjoner
  • ta tak i problemer heller enn å unngå dem
  • bruke fleksible mestringsstrategier og tilpasse adferden

Ved å lære strategier og gjøre øvelser som øker motstandskraften din mot stress blir du mer robust i møte med nåværende og fremtidige påkjenninger.