Psykologspesialist Bobbie Ray-Sannerud har mange års erfaring i stresshåndtering hos veteraner i det amerikanske luftforsvaret og har doktorgrad fra National Center of Veteran Studies ved University of Utah.

For å få en forståelse av årsaker til stress og innblikk i stressmestring, kan du lese hennes fagartikler. Artiklene gir en kortfattet oversikt over tiltak og mulige behandlingsalternativer. Noen av disse bygger på forskning, andre er hentet fra klinisk praksis. For ytterligere fordypning er det for hvert av temaene lagt ved en litteraturliste.

Behandlingstiltakene som presenteres kan brukes alene, eller som tillegg til pågående behandling. Avspenningsteknikker kan feks brukes som supplement til behandling av ulike tilstander som søvnløshet, depresjon, PTSD og angstlidelser.