Forsvarsfamilie
Foto: forsvaret.no

Militært innsatspersonells viktigste kilde til følelsesmessig støtte er familie, venner og kolleger. Uformell psykososial støtte motvirker stress, utbrenthet og gir beskyttelse etter voldsomme hendelser. Det betyr at innsatspersonell med partnere, familie og nære venner går inn i tjenesten med en sterk og naturlig beskyttelse. Familiesituasjonen for de som blir igjen hjemme kan imidlertid bli påvirket  Det er lite kunnskap om familiesårbarhet for de som er i utenlandstjeneste. Forsvaret har de siste årene utviklet systemer og rutiner for å gi støtte til familien.

  • La familien delta i forberedelsene til utreise
  • Gi barn nok, enkel og korrekt informasjon, slik at de ikke overvurderer oppdragets risiko og fare
  • Lag en plan for kontakt, og følg opp når du er ute
  • Løs konflikter før utreise
  • Ta «hva hvis»-samtalen med de aller nærmeste
  • Lag en plan for hvordan familien kan få støtte underveis
  • Skaff informasjon om Forsvarets støttetilbud for familien
  • Tegn forsikring og skriv testament
  • Bli hjemme en stund før du reiser ut igjen