Oksygenmaske

Rammede reagerer på hvordan hjelperen opptrer siden mye av kommunikasjonen foregår nonverbalt og er ubevisst. Hvilke følelser som vekkes i møte med en rammet kan variere: omsorg, sympati, tristhet, håpløshet, apati, frustrasjon eller irritabilitet. Følelser er en kilde til informasjon som det er viktig å lytte til, men enkelte ganger kan de bli for sterke og påvirke hjelpen vi gir på en uheldig måte. Hvis for eksempel følelser som håpløshet eller frustrasjon får for mye plass, vil de rammede merke eller oppfatte dette. Personen i krise vil da kunne føle seg lite ivaretatt eller avvist.

Tips for å regulere sterke følelser før oppdraget:

  • Planlegg og visualiser. Se for deg situasjonen du skal inn i, og hent frem tidligere erfaringer.
  • Innhent informasjon og få oversikt.
  • Finn din egen pust og reguler den gjennom å kontrollere inn- og utpust.
  • Positivt selvsnakk: «Dette har jeg gjort mange ganger før», «Følelser er ikke farlige».

Tips for å regulere sterke følelser under oppdraget:

  • Lag oversikt og struktur for deg selv og de rammede.
  • Beveg eller reis deg, kontroller egen pust.
  • Aktiviser sansene for å holde fokus: Kjenn at bena er i kontakt med gulvet, se deg rundt…
  • Demp selvkritikk hvis du sliter med å få det til. Det tar oppmerksomhet fra oppgavene.
  • Si: «Unnskyld, jeg ble revet med. Når du sa det ble jeg veldig.., beklager… Kan du fortelle mer..?»
  • Ta pauser. Diskuter med en kollega eller hent drikke/mat.