vekst-afghanistan
Foto: forsvaret.no

Militært innsatspersonell kan oppleve fortvilelse og glede samtidig, og dette kan være vanskelig å forstå. De forteller om fortvilelse og berikelse, håp midt i krigssonen, motløshet over situasjonen og tilfredshet ved å gjøre en god jobb. I utenlandstjeneste kan innsatspersonell oppleve denne vekslingen mellom stress og vekst.

Den beste anerkjennelsen avdelingen kan få, er at vi gjennom presise og hurtige operasjoner kan bidra til å bedre sikkerheten i Kabul og å redde liv.

Kommandørkaptein Petter Hellesen, forsvaret.no

Det gir selvtillit og mestringsfølelse å håndtere ekstreme og uforutsigbare utfordringer. Dette kan gi en opplevelse av «overlevde jeg dette, kan jeg mestre alt». Selvfølelsen kan styrkes ved å erfare at egen innsats i krigsområder utgjør en forskjell for sivilbefolkningen. Gjennom å ha betydningsfulle oppgaver, være en aktiv aktør og få anerkjennelse i etterkant, beskyttes personell mot negative reaksjoner etter endt tjeneste. De som har mulighet til å bidra aktivt klarer seg generelt bedre på sikt enn de som må være passive tilskuere.

Utenlandstjeneste kan gi en unik opplevelse av fellesskap og samhørighet mellom soldatene. Innad i teamet deles nederlag og seire, inntrykk og opplevelser som ingen andre kan forstå. Dette kan gi nye vennskap basert på felles verdier og erfaringer. I tillegg kan soldatene verdsette relasjoner høyere enn tidligere, og oppleve større nærhet til familie og venner.